Βραδιά δοξολογίας, εμπειριών και συναναστροφής στη Νέα Ζωή

Η διοργάνωση γίνεται από την εκκλησία της Νέας Ζωής με συμμετοχή κι άλλων εκκλησιών της Κοινωνίας Ευαγγελικών Εκκλησιών.
Βραδιά δοξολογίας, εμπειριών και συναναστροφής στη Νέα Ζωή

“Αυτό που είδαμε κι ακούσαμε, το αναγγέλλουμε σ’ εσάς, για να συμμετάσχετε κι εσείς μ’ εμάς στην ίδια κοινωνία, που είναι η κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό του τον Ιησού Χριστό.”

Α’ Ιωάννου 1:3

Ο φιλόξενος χώρος της εκκλησίας της Νέας Ζωής ανοίγει και πάλι την αγκαλιά του. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε εκεί για να ψάλλουμε με χαρά για τον Κύριο μας, να συμμεριστούμε μαρτυρίες για τις επεμβάσεις Του στην ζωή μας, και να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας.

Η διοργάνωση γίνεται από την εκκλησία της Νέας Ζωής με συμμετοχή κι άλλων εκκλησιών της Κοινωνίας Ευαγγελικών Εκκλησιών.

Είμαστε όλοι προσκαλεσμένοι!