ΝΕΑ ΖΩΗ στην Παλλήνη

"Νέα Ζωή" στην Παλλήνη

Ο τρόπος λατρείας στην εκκλησία μας χαρακτηρίζεται από απλότητα, συμμετοχή όλων και ελευθερία.

Η απλότητα έχει να κάνει με τον τρόπο που γίνεται το κήρυγμα, η υμνωδία, η προσευχή και γενικά όλη η ζωή της εκκλησίας μας. Πιστεύουμε ότι οι τύποι και τα εκκλησιαστικά στερεότυπα εμποδίζουν πολλές φορές την ελεύθερη και αυθόρμητη λατρεία του Θεού. 

Η συμμετοχή είναι ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της εκκλησίας μας, μια και η λατρεία του Θεού είναι ανάγκη όλων μας. Από την άλλη, πιστεύουμε ότι όλοι οι χριστιανοί έχουν από το Θεό κάποια χαρίσματα και ταλέντα με τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τόσο στη ζωή της εκκλησίας, όσο και έξω από αυτή.

Η ελευθερία είναι βασικό μας πιστεύω, γιατί αναγνωρίζουμε ότι η απόφαση της πίστης στο Θεό είναι καθαρά προσωπική απόφαση του κάθε ανθρώπου και θα πρέπει να βασίζεται στην ελεύθερη από οποιεσδήποτε εξωτερικές πιέσεις συνειδητή επιλογή του.

Εβδομαδιαίες συνάξεις

Επικοινωνία