Σεμινάρια Βιβλικής Κατάρτισης

Τα σεμινάρια Βιβλικής Κατάρτισης είναι μια πρωτοβουλία της "Κοινωνίας Ευαγγελικών Εκκλησιών", που σκοπεύουν να προσφέρουν ευκαιρίες σε όλους όσους ενδιαφέρονται να μάθουν να μελετούν και να μεταδίδουν τον λόγο του Θεού καλύτερα.
Cornhill-Greece-Hub-Flyers-Jonah

Τα σεμινάρια Βιβλικής Κατάρτισης είναι μια πρωτοβουλία της “Κοινωνίας Ευαγγελικών Εκκλησιών”, που σκοπεύουν να προσφέρουν ευκαιρίες σε όλους όσους ενδιαφέρονται να μάθουν να μελετούν και να μεταδίδουν τον λόγο του Θεού καλύτερα. Στo πλαίσιo αυτό, συνεργαζόμαστε, εκτός των άλλων, και με Χριστιανικούς οργανισμούς του εξωτερικού που ειδικεύονται σε αντίστοιχους σκοπούς.
 
Για την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο στοχεύουμε να οργανώσουμε ένα κύκλο σεμιναρίων σε συνεργασία με το πολύ γνωστό πρόγραμμα “Cornhill” του οργανισμού Proclamation Trust που εδράζεται στο Λονδίνο, ιδρυτής του οποίου υπήρξε ο πολύ αγαπητός στην Ελλάδα, David Jackman. 

Στο πρώτο σεμινάριο θα έχουμε μαζί μας τον Andrew Sach, συγγραφέα (μαζί με τον Nigel Beynon) του βιβλίου Dig Deeper, που στοχεύει στο να εκπαιδεύσει τους αναγνώστες να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν κατάλληλα εργαλεία που βοηθούν στο να καταλαβαίνουμε καλύτερα το μήνυμα κάποιας Βιβλικής περικοπής. Σε αυτό το σεμινάριο, ο Andrew θα ασχοληθεί με το βιβλίο του προφήτη Ιωνά.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν αυτή την εποχή, το σεμινάριο θα λειτουργήσει ως online event μέσω livestreaming και δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Παρακολουθήστε το σεμινάριο το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020 από τις 10 π.μ. στο παρακάτω link www.evangelicalchurches.gr/live

και στείλτε τις ερωτήσεις σας στο www.slido.com συμπληρώνοντας τον κωδικό # 25587.

Cornhill-Greece-Hub-Flyers-Jonah

Για την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο στοχεύουμε να οργανώσουμε ένα κύκλο με τρία σεμινάρια, σε συνεργασία με το πολύ γνωστό πρόγραμμα “Cornhill” του οργανισμού Proclamation Trust που εδράζεται στο Λονδίνο. 

Cornhill-Greece-Hub-Flyers