Οι διατυπώσεις πίστης μας, κατά την αποκάλυψη που έχουμε, εδράζονται αποκλειστικά στο λόγο του Θεού. Ωστόσο, κανένα ανθρώπινο κείμενο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αλήθεια, την αυθεντία, το κύρος, την πληρότητα και το βάθος του ίδιου του λόγου του Θεού. Γι’ αυτό, πέρα και πάνω από την «ομολογία Πίστεως», παραπέμπουμε κάθε έναν στη μελέτη του γραπτού λόγου του Θεού, τη Βίβλο.​

Ο Θεός

Πιστεύουμε σε έναν ενεργό και κυρίαρχο Θεό, δημιουργό και συντηρητή των πάντων, άπειρα τέλειο και ένδοξο. Υπάρχει προαιώνια, σε ενότητα αγάπης των τριών θείων Προσώπων: του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Η Βίβλος

Πιστεύουμε ότι η Βίβλος, δηλαδή η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, είναι ο θεόπνευστος λόγος του Θεού και αποτελεί την πλήρη αποκάλυψη της Βουλής του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου και τον βασικό και μοναδικό κανόνα πίστεως και ζωής. Ως εκ τούτου οφείλεται πίστη σε ό,τι η Βίβλος διδάσκει, υπακοή σε ό,τι απαιτεί και βεβαιότητα για ό,τι υπόσχεται.

Η Ανθρώπινη Κατάσταση

Πιστεύουμε ότι ο εν τριάδι Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ’ εικόνα Του, άνδρα και γυναίκα. Οι πρωτόπλαστοι καθώς πειράχτηκαν από τον διάβολο, αμάρτησαν. Ως απόγονοι του  Αδάμ – εν τω Αδάμ – όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως είναι αμαρτωλοί εκ φύσεως και κατ’ επιλογήν, αποξενωμένοι από τον Θεό και υποκείμενοι στην οργή Του. Μόνον μέσω του σωτήριου έργου του Θεού εν Χριστώ Ιησού είναι δυνατόν ο άνθρωπος κατά Θεία χάρη να σωθεί, να συμφιλιωθεί με τον Θεό και ως νέα δημιουργία να αποκτήσει νέα ζωή, ηθικά ψυχικά και πνευματικά.

Ιησούς Χριστός

Πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός που αποκαλύφθηκε ενσαρκωμένος. Είναι ο Χριστός του Θεού, αυτός που  υποσχέθηκε ο Θεός με το στόμα των προφητών. Συνελήφθη διά Πνεύματος Αγίου και γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία. Έζησε έναν απόλυτα αναμάρτητο βίο παρ’ ό,τι πειράσθηκε κατά πάντα. Σταυρώθηκε επί Ποντίου Πιλάτου, πέθανε, ενταφιάστηκε, αναστήθηκε σωματικά από τους νεκρούς, αναλήφθηκε στους ουρανούς. Βρίσκεται στα δεξιά του Πατρός Θεού ως αρχιερέας και μεσίτης του λαού Του, που τον απέκτησε με τη θυσία Του.

Το Έργο του Χριστού

Πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, ως αντιπρόσωπος και αντικαταστάτης μας, υπακούοντας εθελούσια πλήρως στον Πατέρα, πέθανε στο σταυρό ως προσφορά τέλειας και απολύτως επαρκούς θυσίας υπέρ των αμαρτιών μας. Ο εξιλεωτικός Του θάνατος και η θριαμβευτική ανάστασή Του αποτελούν το αποκορύφωμα της φανέρωσης της αγάπης του Θεού σε εμάς τους ανθρώπους. Ταυτόχρονα δείχνουν το μοναδικό θεμέλιο για την κατά χάριν δικαίωση και σωτηρία κάθε ανθρώπου που  ανταποκρίνεται με μετάνοια και πίστη.

Το Άγιο Πνεύμα

Πιστεύουμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός και ότι όλες οι ενέργειές Του φέρνουν δόξα στον Κύριο Ιησού Χριστό. Το Πνεύμα ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας, και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Αναγεννά τον μετανοημένο αμαρτωλό, ο οποίος μέσω Αυτού βαπτίζεται διακηρύττοντας την ένωσή του με τον Χριστό και υιοθετείται ως κληρονόμος στην οικογένεια του Θεού. Το Αγιο Πνεύμα ενοικεί, φωτίζει, καθοδηγεί, εφοδιάζει και ενδυναμώνει τον πιστό προκειμένου αυτός να ζει και να υπηρετεί τον Θεό, όπως ο Χριστός. Η ζωή του πιστού εν Χριστώ έχει ως φυσιολογική της εκδήλωση τα χαρακτηριστικά του καρπού του Πνεύματος, δηλαδή τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του Χριστού στον πιστό. Τα ιδιαίτερα πνευματικά χαρίσματα χορηγούνται σε κάθε πιστό, καθώς το Πνεύμα θέλει, με σκοπό την οικοδομή της Εκκλησίας

Η Εκκλησία

Πιστεύουμε ότι η μία και αληθινή Εκκλησία απαρτίζεται από όλους εκείνους οι οποίοι έχουν αναγεννηθεί μέσω της χάριτος του Θεού, διά της πίστεως στον Χριστό και μόνο. Οι πιστοί, συνενωμένοι διά του Αγίου Πνεύματος, αποτελούν τη νύμφη του Χριστού, το Σώμα Του επί της γης, κεφαλή του οποίου είναι μόνον ο Χριστός. Η μία και αληθινή Εκκλησία διακρίνεται σε τοπικές εκκλησίες που σκοπός τους είναι να αποτελούν την ορατή έκφραση του σώματος του Χριστού σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Τα μέλη των τοπικών εκκλησιών συμμετέχουν σε κοινή λατρεία, χρησιμοποιούν κάθε πνευματικό ή υλικό χάρισμα που ο Θεός εμπιστεύεται στον καθένα, με σκοπό την πνευματική αύξηση αλλήλων και την ολοένα μεγαλύτερη ομοίωση τους με τον Χριστό. Ως εκ τούτου, οι πιστοί διακηρύττουν το ευαγγέλιο της κατά χάριν σωτηρίας και την αγάπη του Θεού στους ανθρώπους, τόσο με το κήρυγμα του Λόγου όσο  και με έργα αγάπης. Υπέρτατος σκοπός της Εκκλησίας είναι η δόξα του Θεού στη γη αλλά και στον ουρανό τόσο στον ορατό, επίγειο όσο και στον αόρατο υπερβατικό κόσμο.

Βάπτισμα – Κυριακό Δείπνο

Ο Κύριος Ιησούς θέσπισε το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο ( την Θεία Ευχαριστία), τα οποία εκφράζουν το Ευαγγέλιο ορατά και απτά: το Βάπτισμα, ως ορατή συμβολική και συνειδητή ομολογία του προσωπικού πνευματικού θανάτου και ανάστασης του πιστού εν Χριστώ Ιησού και το Κυριακό Δείπνο, ως ευχαριστιακή ατομική και συλλογική ανάμνηση των παθημάτων και του θανάτου του Χριστού, και χάριν αυτού, της μετοχής κάθε πιστού στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Τα ανωτέρω, αν και καθαυτά δεν αποτελούν μέσα σωτηρίας, όταν συνοδεύονται όμως από γνήσια και ειλικρινή πίστη, συνιστούν ουσιώδη στοιχεία της ζωής του πιστού και της εκκλησίας.

Ο Χριστιανικός Βίος

Πιστεύουμε ότι μέσω του έργου του Αγίου Πνεύματος, σκοπός κάθε πιστού είναι η υπακοή στο Λόγο του Θεού έτσι ώστε να ζει ολοένα και περισσότερο για τον Χριστό και όχι για τον εαυτό του, φανερώνοντας τη ζωή του Χριστού στη δική του ζωή για τη δόξα του Θεού. Ζώντας στη χάρη της σωτηρίας και την αγάπη του Θεού, ο κάθε πιστός μεταδίδει αντίστοιχα τη χάρη και την αγάπη του Θεού στον κόσμο, αγαπώντας με πνεύμα θυσίας κάθε άνθρωπο χωρίς διαχωρισμό φυλής, φύλου, έθνους, τάξης, χρώματος, θρησκείας, παραστεκόμενος με έργα αγαθά και χρήσιμα σε ανάγκες, επιζητώντας δικαιοσύνη για τους καταδυναστευμένους και τους αδικούμενους, εξαγγέλλοντας το Ευαγγέλιο της Χάρης με τα έργα και με τα λόγια του.

Δεύτερη Έλευση – Αιωνιότητα

Πιστεύουμε στην ένδοξη επάνοδο του Κυρίου Ιησού Χριστού σε χρόνο γνωστό μονάχα στον Θεό για να εγκαθιδρύσει την αιώνια Βασιλεία Του. Πιστεύουμε ότι ο Θεός θα αναστήσει σωματικά τους νεκρούς και θα κρίνει τον κόσμο. Οι πιστοί, συγχωρημένοι και δικαιωμένοι χάριν του αίματος του Χριστού θα οδηγηθούν στην αστείρευτη απόλαυση της αιώνιας παρουσίας και της δόξας του Θεού στους νέους ουρανούς και τη νέα γη, ενώ όσοι δεν δέχθηκαν Αυτόν ως Σωτήρα και απέρριψαν το Φως, θα οδηγηθούν στην  αιώνια απώλεια.

Η Βίβλος για όλους

Πιστεύουμε ότι η Βίβλος, είναι ο θεόπνευστος λόγος του Θεού και αποτελεί την πλήρη αποκάλυψη της Βουλής του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου και τον βασικό και μοναδικό κανόνα πίστεως και ζωής.

Ανακοινώσεις

Εκδήλωση με θέμα «Η Χριστιανική Απολογητική στην Ελλάδα του 21ου Αιώνα»

Η εκδήλωση έχει τον τίτλο «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ» και θα περιέχει εισηγήσεις, μ ...

2o Συνέδριο Νέων και Ζευγαριών

Σας προσκαλούμε στο Συνέδριο νέων και νέων ζευγαριών, που θα πραγματοποιηθεί  στο ξενοδοχείο «Galini Wellness Spa &a ...

«Βήτα 22»: Ένα πρόγραμμα μαθητείας για νέους

Με πολλή χαρά ανακοινώνουμε τη συνέχιση, για τέταρτη συνεχή χρονιά, της πρωτοβουλίας της «Κοινωνίας Ευαγγελι ...

Επισημάνσεις

Οι διατυπώσεις πίστης μας, κατά την αποκάλυψη που έχουμε, εδράζονται αποκλειστικά στο λόγο του Θεού. Ωστόσο, κανένα ανθρώπινο κείμενο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αλήθεια, την αυθεντία, το κύρος, την πληρότητα και το βάθος του ίδιου του λόγου του Θεού. Γι’ αυτό, πέρα και πάνω από την «ομολογία Πίστεως», παραπέμπουμε κάθε έναν στη μελέτη του γραπτού λόγου του Θεού, τη Βίβλο.​

Έχοντας συναίσθηση της ανθρώπινης αδυναμίας μας, παραμένουμε διαρκώς ανοιχτοί σε οτιδήποτε ο Θεός μας βεβαιώσει ότι ενδεχομένως χρειάζεται αναθεώρηση, συμπλήρωση ή διόρθωση στην παρούσα «ομολογία Πίστεως».

Πιστεύουμε ότι ορισμένες αιώνιες αλήθειες του Θεού – όχι σχετιζόμενες με το απολυτρωτικό και ένδοξο σχέδιο του Θεού – υπερβαίνουν τη δυνατότητα πλήρους κατανόησης και αντίληψής τους από την πεπερασμένη ανθρώπινη διάνοια, και θα τις αντιληφθούμε στην πληρότητά τους όταν, με τη χάρη του Θεού, βρεθούμε στην παρουσία Του. Ως εκ τούτου, ως τοπική εκκλησία διαμορφώνουμε μεν απόψεις δεν τις περιλαμβάνουμε όμως στην «ομολογία Πίστεως», παραμένοντας ανοιχτοί σε συζήτηση και εξέταση και άλλων πνευματικών προσεγγίσεων – υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγουν αυτά που αντιλαμβανόμαστε ως πλήρως αποκεκαλυμμένα στην πίστη μας και επιθυμώντας οι ενδεχόμενες διαφορετικές προσεγγίσεις να μην αποτελούν αιτίες διαχωρισμού ή απομάκρυνσης από πνευματικούς αδελφούς, λυτρωμένους – όπως και εμείς – με το αίμα του Ιησού Χριστού.